Disclaimer

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen, prijzen, maatvoeringen en omschrijvingen zijn voorbehouden.
Afbeeldingen overnemen is toegestaan onder voorbehoud van een duidelijke bronvermelding.
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is de verantwoording van de verwerker/gebruiker van  onze producten om vast te stellen of de TEC42 producten geschikt zijn voor de geplande toepassing. Al onze producten dienen conform de geldende  inbouwvoorschriften te worden ingebouwd en verwerkt. Doordat de verwerkings- en gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen er geen garanties of aanbevelingen worden ontleend. TEC42 is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade hoe dan ook ontstaat, door het gebruik van de informatie welke op de TEC42 website beschikbaar is.TEC42 behoudt het recht om specificaties/afbeeldingen/tekeningen/maatvoeringen/etc. te wijzigen.