Wat maakt STEBATEC uniek?

- Zwitserse nauwkeurige topkwaliteit:
- Gegarandeerde en gecertificeerde permanente opstelling
- Kalibratie in niet gevulde leiding situatie
- Geen vernauwingen in Rioolstelsel nodig
- Geen verstoppingsgevaarlijke zak in leidingwerk nodig
- Jaarlijks of Maandelijks verificatie rapport
- Gedeeltelijk of volledig gevulde leiding debietmeting
- Extreem groot meetbereik
- Nauwkeurigheid 98% niet volledig gevuld
- Nauwkeurigheid 99% volledig gevuld
- Opmaat gemaakte meetgoten

STEBATEC LDM (Looptijd Doorstroom Meter)

Product beschrijving

De LDM is een gekalibreerd meetinstrument voor debietmeting van afvalwater in open kanalen of vrije-stroomleidingen. Het meetsysteem heeft 10 geïntegreerde, debietmeetsecties horizontaal verdeeld over de volledige doorsnede met bi directioneel werkende ultrasone looptijd meetsecties. Het meetsysteem biedt nauwkeurige debietmetingen in gedeeltelijk of volledig gevulde leidingen. Het systeem is geschikt voor water, afvalwater en ruw afvalwater en meet betrouwbaar, zelfs bij zeer lage niveaus. De niveaumeting is geïntegreerd in de behuizing van het apparaat. Het systeem is vervaardigd zonder flenzen en wordt geklemd tussen twee leidingen met bouten/ draadstangen

Product Highlights

De LDM heeft de volgende kenmerken:

• Geschikt voor gedeeltelijk gevulde leidingen in de water- en afvalwaterindustrie
• Nominale diameters van de LDM-meetbuis zijn DN 150 tot DN 1200 (groter op aanvraag)
• Heeft een hoge bestendigheid tegen slijtage en chemicaliën
• Meet met een nominale diameter DN 150 vanaf 26,1 mm vulhoogte (voor meer waarden zie bijlage 1 ``minimumniveaus en debieten Q``
• Fabriekskalibratie tot 5400 m3/uur in gesimuleerde praktijksituatie

De LDM kan gebruikt worden voor debietmeting van de volgende vloeistoffen:

• Water
• Regenwater
• Afvalwater
• Onbehandeld afvalwater
• Biologisch en chemisch verontreinigd afvalwater

Toepassingsgebied:

De steeds strengere nauwkeurigheid eisen aan meetsystemen t.b.v. kostenberekening op basis van het beginsel ``de vervuiler betaalt`` nemen toe in de afvalwatersector.

Veelal worden hiervoor Full Pipe MID meters toegepast waarbij zelfs complete pompgemalen de nauwkeurigheid van de debietmeting dient te onderbouwen. Het gebruik van pompgemalen enkel en alleen voor een nauwkeurige debietmeting is door het toepassen van een STEBATEC LDM niet noodzakelijk en zorgt voor onnodig energieverlies.

Ook is een STEBATEC LDM geschikt voor het permanent meten van debieten in open riolen. De nauwkeurigheid van 98% (voor niet volledig gevulde debietmeters) welke de LDM daarbij zal bieden is uniek in de markt.

U treft de LDM dan ook bij:

- Volume meting in rioolstelsels
- Afvoercontrole van afvalwater voor industriële installaties
- Meten van drainagewater
- Mijn- en proceswatermetingen in mijnbouw en tunnelbouw
- Kostenberekeningsmeting
- Meting van vreemd water
- Meting van regenwater

Technische specificaties:

Meetbereik +5 tot -5 m/s

Nauwkeurigheden:
Gedeeltelijk gevuld 98%
volledig gevuld 99%

Meer informatie over Stebatec